România, pe ultimul loc la inovare !

România este un stat inovator modest/slab, ce înregistrează cele mai slabe performanțe din Uniune în acest domeniu (apr. 31% din media UE), potrivit tabloului de bord privind inovarea pentru 2018/2019. Totodată, ea este țara ce a înregistrat un declin important în performanțe comparativ cu 2010, înregistrând o scădere de apr. 15% a indexului de inovare.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a afirmat: „Tabloul de bord din 2018/2019 arată încă o dată că Europa are mult talent și spirit întreprinzător, dar trebuie să ne străduim mai mult să transformăm excelența într-un succes. UE, statele membre, regiunile și sectoarele industriale, inclusiv numeroasele IMM-uri, trebuie să lucreze împreună pentru a spori eficiența de alocare a economiei noastre, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și pentru a contribui la garantarea faptului că Europa rămâne în avangarda internațională a inovării.”

Sectoarele în care performanțele României au înregistrat scăderi majore includ numărul doctoranzilor ce și-au absolvit studiile, antreprenoriatul bazat pe oportunități, cheltuielile cu capitalul de risc sau comercializarea inovațiilor noi de pe piață sau a celor de firmă. Singurul domeniu în care România depășește media europeană este gradul de penetrare a tehnologiei de comunicații în bandă largă (broadband).

Pe ansamblul Uniunii, în medie, performanțele în materie de inovare ale UE au crescut cu 5,8% începând din 2010. În ultimii 8 ani, acestea au crescut în 18 state membre și au scăzut în zece.

Suedia este, din nou, lider în domeniul inovării, fiind urmată în clasament de Danemarca, Finlanda, Olanda, Marea Britanie și Luxemburg, care a intrat în acest an în grupul celor mai buni inovatori. La nivel global, UE își reduce ecartul față de Canada, Japonia și Statele Unite și își menține superioritatea față de China, cu toate că aceasta și-a îmbunătățit performanțele aproape de trei ori mai repede decât UE.

În domenii specifice de inovare, liderii UE sunt: Danemarca (resurse umane și mediu propice inovării), Luxemburg (sisteme de cercetare atractive), Franța (finanțare și sprijin), Irlanda (inovarea în IMM-uri, impactul asupra ocupării forței de muncă și asupra vânzărilor) și Belgia (rețele de inovare și colaborare).

Performanțele în materie de inovare s-au îmbunătățit cel mai mult în domeniul tehnologiilor în bandă largă, al resurselor umane, precum și al atractivității sistemelor de cercetare, în special prin intermediul co-publicațiilor internaționale. Cheltuielile publice în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea rămân însă, ca procent din PIB, sub nivelul din anul 2010. Se așteaptă ca, în următorii doi ani,performanța generală a UE în domeniul inovării să se amelioreze cu 6%.

Tabloul de bord european privind inovarea, publicat anual, oferă o evaluare comparativă a performanțelor țărilor din UE și ale câtorva țări terțe în domeniul cercetării și inovării. El analizează avantajele relative și dezavantajele sistemelor naționale de cercetare și inovare și ajută statele membre să evalueze domeniile în care trebuie să își concentreze eforturile pentru a obține performanțe sporite în materie de inovare.

%d blogeri au apreciat: